كاهش 10 درصدي واردات خودرو در 11 ماهه امسال      مراحل گمرکی ترخیص کالا      عملیات ترخیص کالا از گمرک       نقشه گمرکی ایران      اطلاعات گمرکی      کارت بازرگانی      استاندارد و تجارت       اصطلاحات گمرکی      تـعـرفـه گـمـرکـی       پـروفـورمـا    
فارسی
بخشنامه مراحل کامل تعیین ارزش کالاهای وارداتی اعلام شد.
يکشنبه، 11 بهمن 1388 - 10:20:00 PM

 بخشنامه گمرک ایران در خصوص دستور العمل نحوه تکمیل فرم، ذخیره، نگهداری و بازاریابی و استفاده از اطلاعات مورد نیاز جهت تعیین ارزش کالاهای وارداتی اعلام شد.
به گزارش خبر گزاری رفاه: دفتر تعیین ارزش گمرک ایران طی بخشنامه ای اعلام کرد: با توجه به اهمیت نگهداری و ثبت جهت سوابق و اطلاعات ارزش کالاهای وارداتی و در اجرای بند های 2و3و4 بخشنامه مورخ 31/4/87 مقام محترم ریاست کل به پیوست یک نسخه فرم جدید خلاصه ارزش به انضمام دستورالعمل نحوه تکمیل فرم، ذخیره، نگهداری، بازیابی و استفاده از اطلاعات مورد نیاز جهت تعیین ارزش کالاهای وارداتی ارسال می گردد. فرم خلاصه ارزش بصورت پشت و رو و جهت دو سیستم ارزش تحت dos (فعلی) و وب بنیاد(آینده) تهیه گردیده است که در ظهر فرم خلاصه ارزش جدول مقایسه سوابق ترخیص با کالای اختلافی، فرم استعلام از بازار داخلی و فرم گزارش اختلاف ارزش ادغام و طراحی شده و لازم است از ظهر فرم در گزارشات مربوطه استفاده میگردد. مقتضی است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی در محل ورود اطلاعات ، فرم مزبور و دستورالعمل تکمیل آن در اختیار مراجعین قرار گیرد. استفاده از فرم جدید خلاصه ارزش الزامی بوده و مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل بر عهده مدیران محترم گمرکات اجرائی خواهد بود. ضمنا فرم خلاصه ارزش و دستورالعمل تکمیل آن در قالب فایل PDF در شبکه FTP گمرک ایران قابل دسترسی و بهره برداری است.
دستودالعمل نحوه تکمیل فرم، ذخیره، نگهداری، بازاریابی و استفاده از اطلاعات مورد نیاز جهت تعیین ارزش کالای وارداتی
1- هدف تشریح نحوه تکمیل فرم، ثبت، ذخیره، نگهداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز جهت تعیین ارزش کالای وارداتی.
2- مسئولیت ها و اختیارات: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستور العمل بر عهده مدیر کل دفتر تعیین ارزش در حوزه های نظارت بر عهده ناظر گمرکات و در گمرکات اجرایی بر عهده مدیریت گمرک مربوطه است.- مسئولیت کنترل فرم خلاصه ارزش بر عهده کارشناس رسیدگی کننده به ارزش و نهایتا مسئول دایره ارزش خواهد بود. – پیشنهاد اصلاحات در این دستورالعمل می تواند توسط کارکنان سازمان از طریق سازمان پیشنهادها ارائه شود.تصویب اصلاحات در این دستورالعمل با دستور مدیر کل دفتر تعیین ارزش خواهد بود. 3- بایگانی سوابق و مستندات: سوابق مستند مربوطه، در دفتر تعیین ارزش گمرک ایران نگهداری می شود.
4- منابع: قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن. – بخشنامه و دستورالعمل های ابلاغی از مراجع ذیصلاح.
5- تعاریف: نام و کد گمرک ترخیص کننده: این کد بر اساس سیستم کدینگ مورد عمل از سوی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. – نوع و کد ارز: درج نوع ارز کداختصاری آن (استاندارد اعلامی از سوی بانک جهانی) الزامی است. – شرایط خرید: با درج علامت نوع شرایط خرید (( CF, FOB مشخص می گردد. چنانچه کالا وفق سایر شرایط خرید و بر اساس مقررات اینکوترمز((EXW, FCA, FAS, CIP,CIF,CPT,DDU,DES,DEQ, DAF, DDP خریداری گردیده باشد ذکر نوع آن در محل مربوطه الزامی است. – شرایط معامله: این شرایط به نوع و نحوه پرداخت بستگی دارد: الف- ارزی وسیستم بانکی: برای کلیه خریدهایی که از طریق شرایط اعتبار اسنادی گشایش گردیده و نحوه پرداخت نیز یوزانس و یا از محل صندوق ذخیره ارزی نباشد. ب- یوزانس: برای کلیه خریدارهایی که از طریق شرایط اعتبار اسنادی و با نحوه پرداخت مثلل 360 روزه(یوزانس) گشایش گردیده است.
ج- صندوق ذخیره ارزی: برای گشایش اعتبار اسنادهایی است که ارز آن از محل صندوق ذخیره ارزی تامین گردیده است. د- بدون انتقال ارز، برای کلیه خرید های نقدی اعم از بدون انتقال ارز، واردات در مقابل صادرات، مرزنشین، پیله وری، ملوانی و غیره می باشد که ارز آن از طریق سیستم بانکی منتقل نگردیده است. شماره کوتاژ: شماره اختصاص یافته به اظهارنامه پس از ثبت در سیستم(آسیکودا) یا دفتر کوتاژ(در حال حاضر نیز هفت رقمی می باشد) است.
تاریخ کوتاژ: منظور، تاریخ اختصاص شماره کوتاژ وثبت اظهار نامه می باشد که به صورت ذیل درج می گردد.
کشود فروشنده: منظور کشوری است که کالا(فرغ از محل ساخت) از آن خریداری گردیده است.(مثلا اگر کالا ساخت آلمان باشد ولی از کشور فرانسه خریداری گردیده باشد کشور فروشنده فرانسه می باشد) علاوه بر نام کشور درج حروف اختصاری آن الزامی می باشد.
تاریخ پروفرم: منظور تاریخ صدور پیش فاکتور یا پرفرم است در صورتی که کالا به صورت بدون انتقال ارز خریداری شده باشد ممکن است تاریخ فاکتور یا پیش فاکتور یکسان باشد.
تاریخ فاکتور: تاریخی است که فاکتور خرید کالا invoice صادر گردیده است. – کد تعرفه: hs کد تعرفه هشت رقمی در جدول منضم به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن می باشد. – شرح کالا: شامل آنچه که کالا را به طور کامل توصیف می کند و از غیر آن نیز متمایز می نماید و باید حاوی مشخصات کامل کالا با شماره مدل، آیتم، قدرت، ظرفیت،عرض و طول،ضخامت و ... به صورت فارسی و لاتین باشد.
مارک کالا: مارک کالا عبارت است از نشان یا علامت ثبت شده بر روی کالا مانند sony - کشور سازنده : کشوری است که کالا در آن تولید گردیده و مبدا ساخت کالا محسوب می گردد که ممکن است با کشور فروشنده آن متفاوت باشد.
تعداد کل بسته های نوع بسته بندی: منظور تعداد کل بسته ها و نوع بسته بندی حمل شده می باشد(مثلا 1000 صندوق یا کاتن)
تعداد یا مقدار/ واحد متعارف: منظور تعداد کل کالای خریداری شده یا حجم کل کالای خریداری شده که بر اساس واحد متعارف(واحد شمارش کالا مانند دستگاه، دوجین، عدد و ...) می باشد.
وزن خالص: باید وزن خالص کالا بر اساس کیلوگرم ذکر شود(ذکر وزن به تن مجاز نیست).
ارزش کالا(اظهار شده): منظور ارزش واحد کالا که بر مبنای واحد متعارف کالا می باشد(مثلا هر متر مربع 5/1 دلار یا هر دو جین 12 دلار که تنها عدد 5/1 یا 12 دلار درج می شود) 6- شرح روش اجرایی: با توجه به اهمیت سوابق قبلی در تعیین ارزش کالاهای وارداتی وجود دستورالعمل جهت مشخص کردن اطلاعات مورد نیاز و همچنین نحوه ذخیره و بازیابی و نگهداری اطلاعات الزامی می باشد. * آیتم های اطلاعاتی مورد نیاز جهت تعیین ارزش در فرم پیوست شماره 1 مشخص گردیده است. این فرم به صورت پشت و رو تهیه گردیده و برای سه قلم کالا در نظر گرفته شده، اطلاعات اقلام کالایی بیش از سه قلم در فرم های مجزا و بصورت سریال تنظیم می شود (به طور مثال صفحه 1 از 2) * فرم های خلاصه ارزش در قسمت تکثیر توزیع و در محل ورود اطلاعات، اطلاع رسانی لازم جهت اخذ و تکمیل فرم به عمل می آید. – ذخیره و بازیابی اطلاعات فرم خلاصه ارزش از دو طریق صورت می پذیرد: الف)سیستم تحت: DOS ابتدا اظهار کننده یا نماینده قانونی وی فرم خلاصه ارزش را از واحد تکثیر دریافت و پس از تکمیل کلیه خانه های روی آن به انضمام فاکتور و پروفرما، آن را به کارشناس رسیدگی کننده تحویل می دهد. کارشناس مربوطه پس از کنترل اجمالی فرم خلاصه ارزش و اطمینان از کامل و صحیح بودن آن نسبت به بررسی ارزش کالا با توجه به منابع اطلاعاتی موجود(سیستم ارزش، پرایس لیست، بازار داخلی) اقدام و در صورت وجود مستنداتی مبنی پذیرش ارزش یا نامتناسب نبودن ارزش مندرج در اسناد نتیجه رسیدگی خود را در قسمت مربوط درج و فرم را امضاء می نماید. در صورت عدم پذیرش ارزش اظهار شده کالا و وجود مستنداتی دال بر کمبود یا بیش بود ارزش اظهار شده نسبت به تکمیل ظهر فرم خلاصه ارزش اقدام می نماید. توجه: منظور از اختلافی 1و2 و3 در ظهر فرم، ردیف های فاکتور یا اقلام فاکتور می باشدکه بر اساس آن فرم خلاصه ارزش تنظیم گردیده است. مشخصات هر قلم اظهارنامه بر اساس مشخصات مندرج در اسناد، ظهرنویسی های(ارزیابی) انجام شده، به تفکیک برای هر قلم کالا در ستون مربوطه درج میگردد. همچنین مشخصات مستندات هر قلم کالای اختلافی باید در ستون مربوط درج گردد. – در صورت عدم پذیرش ارزش کالا و عدم وجود مستندات و اجرای بند 3 ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و استعلام از بازار پس از تکمیل آدرس محل استعلام ساعت استعلام تاریخ استعلام درصد حقوق ورودی نرخ ارز قیمت استعلامی ( عمده فروشی یا خرده فروشی ) محاسبات هر قلم کالا به تفکیک در محل مربوطه درج می گردد. کارشناس رسیدگی کننده در نهایت پس از مقایسه مستندات دلایل موجود و یا اجرای بند 3 ماده 121 آ.ا.ق.ا.گ نظریه خویش را در محل مربوطه ثبت می نماید.در صورت عدم پذیرش نظریه کارشناسی رسیدگی کننده موضوع جهت اظهار نظر مسئولین مافوق گزارش میگردد تا نظریه خویش را در صورت لزوم در کادر مخصوص اعلام نمایند. توجه: در صورت عدم پذیرش نظریه نهایی و اعتراض صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و ارجاع امر به کمیته فنی نظریه کمیته فنی بر روی فرم درج گردیده و سپس در سیستم ارزش استنباطی ثبت می گردد.در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به دفتر تعیین ارزش نهایتا نظریه نهایی در سیستم ارزش ثبت و اصلاح می گردد. در گمرکات دارای سیستم انتخاب مسیر تعیین ارزش کالا در مسیرهای سه گانه به صورت زیر می باشد: - اظهارنامه های مسیرهای زرد و قرمز می بایست قبل از تخصیص شماره ارزیابی توسط کارشناس سرویس ارزیابی یا دایره ارزش مورد رسیدگی قرار گیرد.- اظهارنامه های مسیر سبز پس از صدور پروانه و بدون وقفه در انجام تشریفات ترخیص در طی همان روز و در زمان های تعیین شده ( توافقی) به دایره ارزش ارجاع و قبل از پایان ساعت کار مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت لزوم و نیاز به نمونه کالا یا ارزیابی با هماهنگی مسئول درب خروجاقدام لازم به عمل آید. ثبت اطلاعات فرم های خلاصه ارزش مسیر سبز الزامی می باشد. –کلیه فرم های خلاصه ارزش می بایست توسط اپراطور مربوطه در سیستم ثبت و مسئولین دوایر ارزش موظف به کنترل چگونگی ورود اطلاعات از لحاظ ثبت کلیه اقلام ممکن و نظارت بر صحت آن می باشد. – اطلاعات ثبت شده می باست توسط سوپروایزر گمرک در پایان هر ماه از طریق FTP از مسیر تعیین شده جهت بررسی و پالایش به دفتر تعیین ارزش ارسال گردد.
– فرم های خلاصه ارزش پس از ثبت به طور منظم و منطقی که دسترسیهای بعدی را فراهم نماید به مدت یکسا بایگانی و سپس امحاء می گردد. ب)سیتم وب بنیاد: ابتدا کارشناس رسیدگی کننده به ارزش کنترل اجمالی بر روی فرم خلاصه ارزش به منظور اطمینان از کامل بودن آن انجام داده و در صورت تائید فرم خلاصه ارزش و ضمائم مربوطه به اپراتور جهت ثبت اولیه اطلاعات تحویل داده می شود. در این مرحله چنانچه نیاز به اخذ نظریه آزمایشگاه باشد.اقدام لازم معمول ونتیجه حاصله در قسمت مربوطه درج می شود. پس از ثبت مشخصات فرم خلاصه ارزش در سیستم و اسکن اسناد(پروفرم، فاکتور، کاتالوگ و ظهر اظهارنامه) و درج علامت در خانه های مربوط مراتب فوق با امضاء اپراتور پایان یافته و فرم خلاصه ارزش به کارشناس مربوطه اعاده می گردد. کارشناس رسیدگی کننده به ارزش پس از مراجعه به سیستم فراخوانی اطلاعات ثبت شده(از طریق شماره کوتاژ) و بررسی گزارش اولیه که به صورت اتوماتیک و توسط سیستم انجام پذیرفته، در صورت نیاز اقدام به اخذ گزارشات جدید می نماید و در صورت نیاز اقدام به اخذ گزارشات جدید می نماید و در صورت وجود مستنداتی مبنی بر پذیرش ارزش یا نامتناسب نبودن ارزش مندرج در اسناد، نتیجه رسیدگی خود را در قسمت مربوطه درج و فرم را امضاء می نماید. – در صورت عدم پذیرش ارزش کالا و عدم وجود مستندات و اجرای بند 3 ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و استعلام از بازار پس از تکمیل آدرس محل استعلام، ساعت استعلام، تاریخ استعلام، درصد حقوق ورودی، نرخ ارز قیمت استعلامی(عمده فروشی یا خرده فروشی)، محاسبات هر قلم کالا به تفکیک در محل مربوطه درج می گردد. کارشناس رسیدگی کننده در نهایت پس از مقایسه مستندات،دلایل موجود و یا اجرای بند 3 ماده 121 آ.ا.ق.ا.گ نظریه خویش را در محل مربوطه ثبت می نماید. در صورت عدم پذیرش نظریه کارشناس رسیدگی کننده، موضوع جهت اظهار نظر مسئولین مافوق گزارش می گردد تا نظریه خویش را را در صورت لزوم در کادر مخصوص اعلام نماید. توجه: در صورت عدم پذیرش نظریه نهایی اعتراض صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و ارجاع امر به کمیته فنی، نظریه کمیته فنی بر روی فرم درج گردیده و سپس در سیستم ارزش استنباطی ثبت می گردد. در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به دفتر تعیین ارزش نهایتا نظریه نهایی در سیستم ارزش ثبت و اصلاح می گردد. – فرم های خلاصه ارزش پس از درج نظریه نهایی ارزش اسکن و ضمیمه و اطلاعات ثبت شده می گردد.
 درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات:
 
  كد امنيتي تغيير تصوير